En egen ekonom

Vill ni ha er redovisning på plats hos er?

Då har vi även den lösningen genom att vi kommer till er.

Vi har inga krav på hur stort behovet är utan vi tar hela eller

delar av ekonomin vare sig det är en eller flera dagar per vecka/månad.

Det gäller även sjukfrånvaro, arbetstoppar eller när det helt enkelt behövs.