Nyheter

ARKIVERING, DIGITALT eller på PAPPER?

Nya LAS-regler 2022 – vad är ändrat?

Riksdagen har nu beslutat om nya regler i lagen om anställningsskydd (LAS) och om nya former av stöd för arbetstagares omställning på arbetsmarknaden....
Read More
Viktiga datum 2022 för dig med företag juni-december

Viktiga datum 2022 för dig med företag juni-december

(Observera att om ett datum för redovisning och inbetalning för moms- och arbetsgivaravgifter infaller på en lördag, söndag, allmän helgdag, midsommar...
Read More
Viktiga datum 2022 för dig som är privatperson och firma

Viktiga datum 2022 för dig som är privatperson och firma

(Observera att om ett datum för redovisning och inbetalning för moms- och arbetsgivaravgifter infaller på en lördag, söndag, allmän helgdag, midsommar...
Read More
Rot / Rut avdrag – 2022

Rot / Rut avdrag – 2022

ROT-avdraget är en skattereduktion, alltså ett avdrag, som du kan göra för tjänster i hemmet. ROT är en förkortning för renovering, ombyggnad och till...
Read More
Traktamente 2022 – det här gäller

Traktamente 2022 – det här gäller

Traktamente är en ekonomisk ersättning som arbetsgivare kan betala ut i samband med tjänsteresor, för att täcka den ökade kostnaden resan innebär för ...
Read More
Information för företag med anledning av situationen i Ukraina

Information för företag med anledning av situationen i Ukraina

Här hittar du samlad information om du till exempel vill anställa personer från Ukraina eller om du vill skänka gåvor eller pengar från ditt företag.
Read More