Nyheter

ARKIVERING, DIGITALT eller på PAPPER?

Viktiga datum för Aktiebolag (2)

Aktiebolag med upp till 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms
Read More
ARKIVERING, DIGITALT eller på PAPPER?

Viktiga datum för Aktiebolag (3)

Aktiebolag med upp till 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms
Read More
ARKIVERING, DIGITALT eller på PAPPER?

Viktiga datum för Enskild Firma

Read More
ARKIVERING, DIGITALT eller på PAPPER?

Valet mellan enskild firma och aktiebolag

En intressant faktor är tidsfaktorn – när i tid passar respektive företagsform bäst? Då menar vi dels företagets livscykel, dvs vilken företagsform är...
Read More
ARKIVERING, DIGITALT eller på PAPPER?

Har du koll på om företaget du anlitar är godkänd för f- skatt och varför är det viktigt?!

Om en uppdragstagare inte är godkänd för F-skatt ska den som betalar ut arbetsersättning normalt dra av skatt på arbetsersättningen. Detta gäller oavs...
Read More
ARKIVERING, DIGITALT eller på PAPPER?

Har DU SOM FÖRETAGARE koll på VAD som GÄLLER vid ARKIVERING, DIGITALT eller på PAPPER?

Den pågående digitaliseringen inom bland annat redovisningsbranschen aktualiserar frågan om vad som gäller vid arkivering av material. När och hur beh...
Read More