Viktiga datum för Aktiebolag

Aktiebolag med upp till 40 miljoner kr beskattningsunderlag för moms

JANUARI

 • 3      Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mindre än 30 000 kr (Bokslut 2022–07–31, 2022–08–31)
 • 16    Inkomstdeklaration – via e-tjänst (Bokslut 2022–05–31, 2022–06–30)
 • 17     Inbetalning av skatter och socialavgifter 
 • 17     Momsdeklaration och inbetalning, helårsmoms utan EU-handel – via E-tjänst (Bokslut 2022–05–31 och 2022–06–30)
 • 20    Periodisk sammanställning – på blankett
 • 25     Periodisk sammanställning – via e-tjänst
 • 26     Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (Bokslut 2022–11–30)
 • 31     Momsdeklaration och inbetalning – IOSS
 • 31     Momsdeklaration och inbetalning – OSS
 • 31     Årsredovisning och revisionsberättelse  (Bokslut 2022–06–30)
 • 31     Sista dag för begäran av ersättning för husarbeten och grön teknik betalda under 2022
 • 31     Kontrolluppgifter för inkomståret 2022

FEBRUARI

 • 13     Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mer än 30 000 kr (Bokslut 2022–09–30, 2022–10–31, 2022–11–30 och 2022–12–31)
 • 13     Inbetalning av skatter och socialavgifter 
 • 20    Periodisk sammanställning – på blankett
 • 27     Periodisk sammanställning – via e-tjänst
 • 28     Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (Bokslut 2022–12–31)
 • 28     Momsdeklaration och inbetalning – IOSS
 • 28      Årsredovisning och revisionsberättelse  (Bokslut 2022–07–31)

MARS

 • 13     Inbetalning av skatter och socialavgifter 
 • 13     Sista dag för betalning av kvarskatt (Bokslut 2021–09–30, 2021–10–31, 2021–11–30, 2021–12–31)
 • 13    Momsdeklaration och inbetalning, helårsmoms utan EU-handel – på blankett (Bokslut 2022–07–31 och 2022–08–31)
 • 20    Periodisk sammanställning – på blankett
 • 27     Periodisk sammanställning – via e-tjänst
 • 27     Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (Bokslut 2023–01–31)
 • 31     Momsdeklaration och inbetalning – IOSS
 • 31      Årsredovisning och revisionsberättelse  (Bokslut 2022–08–31)

APRIL

 • 3      Inkomstdeklaration – via e-tjänst och på blankett  (Bokslut 2022–07–31 och 2022–08–31)
 • 3      Slutskattebesked  (Bokslut 2022–01–31, 2022–02–28, 2022–03–31 och 2022–04–30)
 • 12     Momsdeklaration och inbetalning, helårsmoms utan EU-handel – via e-tjänst  (Bokslut 2022–07–31 och 2022–08–31)
 • 12     Inbetalning av skatter och socialavgifter 
 • 20    Periodisk sammanställning – på blankett
 • 25     Periodisk sammanställning – via e-tjänst
 • 26     Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (Bokslut 2023–02–28)
 • 30     Momsdeklaration och inbetalning – IOSS 
 • 30     Momsdeklaration och inbetalning – OSS 

MAJ

 •      Årsredovisning och revisionsberättelse  (Bokslut  2022–09–30)
 • 3      Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mindre än 30 000 kr  (Bokslut 2022–09–30, 2022–10–31, 2022–11–30 och 2022–12–31)
 • 12     Inbetalning av skatter och socialavgifter
 • 22    Periodisk sammanställning – på blankett
 • 25     Periodisk sammanställning – via e-tjänst
 • 26     Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms  (Bokslut 2023–03–31)
 • 31      Årsredovisning och revisionsberättelse  (Bokslut  2022–10–31)
 • 31     Momsdeklaration och inbetalning – IOSS

JUNI

 •      Slutskattebesked  (Bokslut 2022–05–31 och 2022–06–30)
 • 12     Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mer än 30 000 kr  (Bokslut 2023–01–31, 2023–02–28, 2023–03–31 och 2023–04–30) 
 • 12     Inbetalning av skatter och socialavgifter 
 • 20    Periodisk sammanställning – på blankett
 • 26     Periodisk sammanställning – via e-tjänst
 • 26     Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (Bokslut 2023–04–30)
 • 30     Momsdeklaration och inbetalning – IOSS
 • 30     Årsredovisning och revisionsberättelse  (Bokslut 2022–11–30)

JULI

 • 12     Inbetalning av skatter och socialavgifter
 • 12     Sista dag för betalning av kvarskatt  (Bokslut 2022–01–31, 2022–02–28, 2022–03–31, 2022–04–30)
 • 12     Momsdeklaration och inbetalning, helårsmoms utan EU-handel – på blankett  (Bokslut 2022–09–30, 2022–10–31, 2022–11–30 och 2022–12–31)
 • 20    Periodisk sammanställning – på blankett
 • 25     Periodisk sammanställning – via e-tjänst
 • 26     Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (Bokslut 2023–05–31)
 • 30     Momsdeklaration och inbetalning – IOSS
 • 30     Momsdeklaration och inbetalning – OSS
 • 30     Årsredovisning och revisionsberättelse  (Bokslut 2022–12–31)

AUGUSTI

 • 1       Inkomstdeklaration – via e-tjänst  (Bokslut 2022–09–30, 2022–10–31, 2022–11–30 och 2022–12–31)
 • 7      Slutskattebesked  (Bokslut 2023–07–31 och 2023–08–31)
 • 14     Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mer än 30 000 kr (Bokslut 2022–05–31 och 2022–06–30)
 • 17     Momsdeklaration och inbetalning, helårsmoms utan EU-handel – via e-tjänst  (Bokslut 2022–09–30, 2022–10–31, 2022–11–30 och 2022–12–31)
 • 21     Periodisk sammanställning – på blankett
 • 25     Periodisk sammanställning – via e-tjänst
 • 28     Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (Bokslut 2023–06–30)
 • 31     Momsdeklaration och inbetalning – IOSS
 • 31     Årsredovisning och revisionsberättelse  (Bokslut 2023–01–31)

SEPTEMBER

 •      Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mindre än 30 000 kr  (Bokslut 2023–01–31, 2023–02–28, 2023–03–31 och 2023–04–30)
 • 12     Sista dag för betalning av kvarskatt  (Bokslut 2022–05–31 och 2022–06–30)​
 • 12     Inbetalning av skatter och socialavgifter
 • 20    Periodisk sammanställning – på blankett
 • 25     Periodisk sammanställning – via e-tjänst
 • 26     Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (Bokslut 2023–07–31)
 • 30     Momsdeklaration och inbetalning – IOSS

OKTOBER

 • 2       Årsredovisning och revisionsberättelse  (Bokslut 2023–02–28)
 • 12     Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mer än 30 000 kr  (Bokslut 2023–07–31 och 2023–08–31)
 • 12     Inbetalning av skatter och socialavgifter
 • 20    Periodisk sammanställning – på blankett
 • 25     Periodisk sammanställning – via e-tjänst
 • 26     Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (Bokslut 2023–08–31)
 • 31      Årsredovisning och revisionsberättelse  (Bokslut 2023–03–31)
 • 31     Momsdeklaration och inbetalning – OSS
 • 31     Momsdeklaration och inbetalning – IOSS

NOVEMBER

 •      Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mindre än 30 000 kr  (2023–05–31 och 2023–06–30)
 • 13     Sista dag för betalning av kvarskatt  (Bokslut 2022–07–31 och 2022–08–31)​
 • 13     Inbetalning av skatter och socialavgifter
 • 13     Momsdeklaration och inbetalning, helårsmoms utan EU-handel – på blankett  (Bokslut 2023–01–31, 2023–02–28, 2023–03–31 och 2023–04–30)
 • 20    Periodisk sammanställning – på blankett
 • 27     Periodisk sammanställning – via e-tjänst
 • 27     Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (Bokslut 2023–09–30)
 • 30     Momsdeklaration och inbetalning – IOSS
 • 30     Årsredovisning och revisionsberättelse  (Bokslut 2023–04–30)

DECEMBER

 •       Inkomstdeklaration – via e-tjänst och på blankett  (Bokslut 2023-01–31, 2023–02–28, 2023–03–31 och 2023–04–30)
 •      Preliminär inkomstdeklaration för inkomståret 2024    
 • 11     Slutskattebesked  (Bokslut 2022–09–30, 2022–10–31, 2022–11–30 och 2022–12–31)
 • 12     Inbetalning av skatter och socialavgifter
 • 12     Momsdeklaration och inbetalning, helårsmoms utan EU-handel – via e-tjänst  (Bokslut 2023–01–31, 2023–02–28, 2023–03–31 och 2023–04–30)​
 • 20    Periodisk sammanställning – på blankett
 • 27     Periodisk sammanställning – via e-tjänst
 • 27     Momsdeklaration och inbetalning, helårsmoms utan EU-handel – på blankett  (Bokslut 2023–05–31 och 2023–06–30)
 • 27     Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (Bokslut 2023–10–31)
 • 31     Momsdeklaration och inbetalning – IOSS
# Post Tags