Viktiga datum 2022 för dig med företag juni-december

(Observera att om ett datum för redovisning och inbetalning för moms- och arbetsgivaravgifter infaller på en lördag, söndag, allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton gäller i stället påföljande vardag.)

Juni

13/6 Moms- och arbetsgivardeklaration samt debiterad preliminärskatt (f- skatt) ska vara Skatteverket tillhanda

20/6 Periodisk sammanställning ska vara inlämnad på blankett

27/6 Periodisk sammanställning ska vara inlämnad via e-tjänst

30/6 IOSS-deklaration ska vara inskickad och momsen betald           


Juli

1/7 Inkomstdeklaration 2 ska vara inlämnad på papper

1/7 Inkomstdeklaration 3 ska vara inlämnad på blankett

12/7 Moms- och arbetsgivardeklaration samt debiterad preliminärskatt (f- skatt) ska vara Skatteverket tillhanda

20/7 Periodisk sammanställning ska vara inlämnad på blankett

26/7 Periodisk sammanställning ska vara inlämnad via e-tjänst

31/7 IOSS-deklaration ska vara inskickad och momsen betald

31/1 OSS-deklaration ska vara inskickad och momsen betald


Augusti

1/8 Inkomstdeklaration 2 ska vara inlämnad via e-tjänst

1/8 Inkomstdeklaration 3 ska vara inlämnad via e-tjänst

17/8 Moms- och arbetsgivardeklaration samt debiterad preliminärskatt (f- skatt) ska vara Skatteverket tillhanda

22/8 Periodisk sammanställning ska vara inlämnad på blankett

25/8 Periodisk sammanställning ska vara inlämnad via e-tjänst

31/8 IOSS-deklaration ska vara inskickad och momsen betald


September

12/9 Moms- och arbetsgivardeklaration samt debiterad preliminärskatt (f- skatt) ska vara Skatteverket tillhanda

20/9 Periodisk sammanställning ska vara inlämnad på blankett

26/9 Periodisk sammanställning ska vara inlämnad via e-tjänst

30/9 IOSS-deklaration ska vara inskickad och momsen betaldOktober

12/10 Moms- och arbetsgivardeklaration samt debiterad preliminärskatt (f- skatt) ska vara Skatteverket tillhanda

20/10 Periodisk sammanställning ska vara inlämnad på blankett

25/10 Periodisk sammanställning ska vara inlämnad via e-tjänst

31/10 IOSS-deklaration ska vara inskickad och momsen betald

31/10 OSS-deklaration ska vara inskickad och momsen betald


November

14/11 Moms- och arbetsgivardeklaration samt debiterad preliminärskatt (f- skatt) ska vara Skatteverket tillhanda

21/11 Periodisk sammanställning ska vara inlämnad på blankett

25/11 Periodisk sammanställning ska vara inlämnad via e-tjänst

30/11 IOSS-deklaration ska vara inskickad och momsen betald


December

14/12 Moms- och arbetsgivardeklaration samt debiterad preliminärskatt (f- skatt) ska vara Skatteverket tillhanda

20/12 Periodisk sammanställning ska vara inlämnad på blankett

27/12 Periodisk sammanställning ska vara inlämnad via e-tjänst

31/12 IOSS-deklaration ska vara inskickad och momsen betald


# Post Tags