Rotavdraget höjs under 2024

Från årsskiftet kommer rotavdraget höjas med 25 000 kronor, från 50 000 till 75 000kr.

Från och med juli 2024 kommer dessutom taken för rot- och rutavdragen separeras istället för att läggas ihop till ett och samma.

Läs mer

 

Vem kan använda rotavdraget?

För att nyttja rotavdraget krävs att du uppfyller en rad villkor.

  • Du måste vara minst 18 år och betala skatt i Sverige.
  • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rotarbete. Du kan inte få en skattereduktion som är större än beloppet du betalar i slutgiltig totalskatt.
  • Du måste äga och bo i bostaden (småhus eller bostadsrätt) under tiden arbetet pågår.
  • Äger du ett småhus behöver det vara äldre än 5 år

 

Läs mer hos Skatteverket

 

Vilka arbeten ger rätt till rotavdrag?

 

ROT är en förkortning för reparation, ombyggnad och tillbyggnad. Exempel på arbeten där du kan använda ditt rotavdrag:

# Post Tags