Regeringens lagändring av anstånd med skatter och avgifter som träder i kraft 8/2 2022

Regeringens lagändring av anstånd med skatter och avgifter som träder i kraft 8/2 2022.


Regeringen har nu presenterat en extra ändringsbudget där finansieringen av de sedan tidigare aviserade möjligheterna om utökade och utvidgade möjligheter till anstånd med skatter och avgifter presenteras.

Publicerad: 2022-01-21

Regeringen föreslår en utökning av möjligheterna till tillfälliga skatteanstånd för att dämpa de likviditetsproblem som kan uppstå för företag i det här läget.

Förslaget innebär att:

  • Anstånd för avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter ska kunna beviljas för högst nio redovisningsperioder, i stället för dagens sju. Detsamma ska gälla för anstånd för moms som redovisas månadsvis.

  • Anstånd för moms som redovisas kvartalsvis ska kunna beviljas för högst tre redovisningsperioder, i stället för dagens två.

  • Anstånd med inbetalning av avdragen preliminär skatt, arbetsgivaravgifter och moms där redovisningsperioden är månad eller kvartal ska kunna beviljas för redovisningsperioder som infaller under oktober – december 2021. Enligt nuvarande regler kan anstånd beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari 2020 – januari 2021. Förslaget innebär alltså att ytterligare valbara månader läggs till.

  • Den bortre tidsgränsen för skatter och avgifter enligt punkten ovan senareläggs till 12 februari 2023.

  • Anstånd med inbetalning av helårsmoms kan beviljas även för moms som ska deklareras senast 17 januari 2023.

  • Den bortre tidsgränsen för anstånd med helårsmoms förlängs till 17 januari 2024.

  • Möjligheten att beviljas anstånd retroaktivt ligger kvar.

# Post Tags