Räntan på kvarskatt och anstånd höjs från 1 februari

Den 1 februari höjs den låga kostnadsräntan på kvarskatt samt på anstånd med skatt, från 2,5 procent till 3,75 procent.

Intäktsräntan på Skattekontot höjs till 1,6875 procent. Bakgrunden är att säljräntan på statsskuldväxlar höjts. Räntan på skattekontot är knuten till den.

Räntan på skattekontot bestäms utifrån den genomsnittliga säljräntan för sexmånaders statsskuldväxlar. Höjningen sker på grund av att den genomsnittliga säljräntan har höjts.

– Det här berör bland annat den som kommer att få kvarskatt över 30 000 kronor som får ränta redan från den 14 februari. För att undvika det går det att göra en extra inbetalning, säger Daniel Eriksson, rättslig expert på Skatteverket.

Den som har kvarskatt att betala, kan du från och med den 24 januari logga in på Mina sidor eller direkt i tjänsten Skattekonto för att räkna ut vilket belopp som ska betalas.

Senast räntorna höjdes var den 1 november 2022.

Fakta

Från och med den 1 februari 2023 gäller följande räntesatser:

  • Intäktsränta: 1,6875 %
  • Låg kostnadsränta: 3,75 %
  • Hög kostnadsränta: 18,75 %
# Post Tags