Prisbasbeloppet för 2024 – detta gäller (2)

Regeringen har nyligen fastställt att prisbasbeloppet för beskattningsår 2024 blir 57 300kr. Det innebär att prisbasbeloppet för 2024 är 4800kr högre än prisbasbeloppet för år 2023. Höjningen av prisbasbeloppet gör att taket för bland annat ersättningar av sjuk- och föräldrapenning samt garantipensionen ökar.

# Post Tags