När ska Årsredovisningen senast vara inne hos Bolagsverket?

När ska Årsredovisningen senast vara inne hos Bolagsverket?

 

Årsredovisningen ska vara hos Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Se nedan vilket datum som gäller ditt företag.

2023/2024

Räkenskapsårets slut

Årsredovisningen ska ha kommit in senast

30 november 2022

Fredag 30 juni 2023

31 december 2022

Måndag 31 juli 2023

31 januari 2023

Torsdag 31 augusti 2023

28 februari 2023

Måndag 2 oktober 2023

31 mars 2023

Tisdag 31 oktober 2023

30 april 2023

Torsdag 30 november 2023

31 maj 2023

Tisdag 2 januari 2024

30 juni 2023

Onsdag 31 januari 2024

31 juli 2023

Torsdag 29 februari 2024

31 augusti 2023

Tisdag 2 april 2024

30 september 2023

Tisdag 30 april 2024

31 oktober 2023

Fredag 31 maj 2024

30 november 2023

Måndag 1 juli 2024

31 december 2023

Onsdag 31 juli 2024

 

Om årsredovisningen kommer in för sent

Om bolagets årsredovisning lämnas in för sent till Bolagsverket får bolaget en förseningsavgift på 5000 kr. Vid ytterligare två månaders försening så drabbas bolaget av ytterligare 5000 kr i förseningsavgift och efter två månader ytterligare (totalt fyra månaders försening) blir det 10 000 kr till i förseningsavgift. En årsredovisning som lämnas in fyra månader för sent kostar alltså bolaget totalt 20 000 kr.


 

Anmärkning i revisionsberättelsen

Om bokslut och revision inte färdigställts och skrivits på inom sex månader från räkenskapsårets utgång så leder detta till anmärkning i revisionsberättelsen. Likaså kan bolaget få anmärkning i revisionsberättelsen om man inte skött inlämningen av inkomstdeklarationen korrekt. En anmärkning för revisionsbolag är offentlig och kan ses av vem som helst. Det kan exempelvis leda till sämre kreditrating.

Tvångslikvidation/avregistrering

Om ett aktiebolag inte lämnat in sin årsredovisning inom 11 månader från räkenskapsårets utgång så kan Bolagsverket besluta att inleda en process för att tvångslikvidera bolaget. Bolagsverket skickar då ut ett föreläggande om att bolaget måste inkomma med årsredovisningen inom en viss tid för att undvika tvångslikvidation. Om inte detta sker kommer Bolagsverket besluta om tvångslikvidation och bolaget avvecklas.

Bokföringsbrott

Om bolaget inte upprättar årsredovisning i tid kan bolagets styrelse och VD i värsta fall åtalas för bokföringsbrott. Det kan ge böter och i grövre fall även fängelse.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det är av stor vikt att man håller koll på de deadlines som finns. Ett till synes litet misstag ur den aspekten kan få stora konsekvenser i ditt bolag.

 

När ska inkomstdeklarationen senast vara inlämnad hos Skatteverket?

 

Deklarationsdatumet styrs av vilket räkenskapsår företaget har. Se nedan vilket datum som gäller ditt företag.

Då ska du senast deklarera

Bokslut

Deklarera senast

September–december 2022

1 augusti 2023

Januari–april 2023

1 december 2023

Maj–juni 2023

15 januari 2024

Juli–augusti 2023

2 april 2024

 

Om Inkomstdeklarationen lämnas in för sent till Skatteverket, debiterar de en eller flera, men maximalt tre stycken, förseningsavgifter. Om deklarationen lämnas in efter senaste inlämningsdatum debiteras en förseningsavgift om 6 250 kr. Blir deklarationen ytterligare sen debiteras flera förseningsavgifter. En till förseningsavgift om 6 250 kr debiteras om deklarationen är mer än 3 månader sen. Lämnas deklarationen in senare än 5 månader efter senaste inlämningsdatum debiteras ytterligare en förseningsavgift om 6 250 kr.

Totalt blir dessa avgifter 18 750 kr om Inkomstdeklarationen lämnas in mer än 5 månader efter senaste inlämningsdatum.

Bolaget kan också bli skönstaxerat vilket innebär att Skatteverket gissar vilket inkomst har haft eftersom bolaget själv inte deklarerat detta.
Notera att förseningsavgifterna är per bolag och om du arbetar i en koncern med många bolag så kan det bli riktigt dyrt. Förseningsavgifter på grund av sen årsredovisning eller inkomstdeklaration är dessutom inte avdragsgilla.

Om bolaget inte lämnar in sin inkomstdeklaration i tid eller på annat sätt slarvar med betalning och redovisning av sina skatter i tid kan detta leda till att Skatteverket beslutar om att avregistrera bolaget för F-skatt. Det kan leda till betydande problem för bolaget att fortsätta sin verksamhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Post Tags