Information för företag med anledning av situationen i Ukraina

Här hittar du samlad information om du till exempel vill anställa personer från Ukraina eller om du vill skänka gåvor eller pengar från ditt företag.

Vill du anställa en flykting?

Det finns särskilda regler både för din skyldighet att göra skatteavdrag och att betala socialavgifter när du anställer någon som är bosatt utomlands. Om du vill anställa en person från Ukraina behöver du kontrollera att personen har ett giltigt uppehållstillstånd eller ett arbetstillstånd från Migrationsverket. I annat fall behöver personen ansöka om det.

Du eller personen som du vill anställa ska också skicka in Anmälan om preliminär A-skatt till Skatteverket för att personen ska bli skatteregistrerad och få en skattetabell. Om personen inte redan har ett samordningsnummer så kommer Skatteverket att tilldela det i samband med beslut om A-skatt.

Du måste också underrätta Skatteverket att du anställt en person från ett land som inte är medlem i EU, EES-stat eller Schweiz (tredjelandsmedborgare). Anmälan gör du på blanketten Anställning av utlänning (SKV 1160).

Den som har ett tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet från Migrationsverket kan börja arbeta även om Skatteverket inte hunnit tilldela samordningsnummer eller fattat beslut om preliminär A-skatt. Du som arbetsgivare ska då göra ett så kallat förhöjt skatteavdrag. Det innebär att du gör ett skatteavdrag enligt skattetabellen (den tabell där du har ditt säte) plus ytterligare 10 procent av avdraget enligt skattetabellen.

# Post Tags