FAQ

 Bokföring – vad kräver lagen?

 

Lagen säger att fysisk person som har enskild näringsverksamhet är bokföringsskyldig. Aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är alltid bokföringsskyldiga.

Bokföringen ska sparas i 7år.

Vad menas med bokföring?

 

Löpande bokföring innebär att du bokför samtliga affärshändelser i kronologisk ordning.

Samtliga händelser innebär alla försäljningar, kostnader och inbetalningar /utbetalningar i verksamheten.

Till dessa ska det även finnas underlag, med andra ord en verifiering att händelsen har ägt rum. Verifieringen kallas en verifikation.

 

När ska jag lämna arbetsgivardeklaration?

 

Som arbetsgivare ska du alltid deklarera arbetsgivaravgifter och avdragen skatt i månaden efter den då du betalat ut lönen. Det betyder att om du betalat ut lön i januari ska denna vara redovisad och inlämnad i arbetsgivardeklarationen den 12: de februari.

Datum för inlämning kan dock variera beroende på vilken dag 12: de infaller då man inte lämnar in den på helger. Så infaller det en lördag eller söndag så lämnas den in efter helgen, aldrig innan.

 

När ska momsdeklarationen vara inlämnad?

 

Företag som är momsregistrerade ska deklarera moms i en momsdeklaration. När du ska deklarera beror på hur du är registrerad. Du kan vara registrerad för att lämna momsen en gång per år, varje kvartal eller varje månad. Den som lämnar en gång per månad så ska vara inlämnad den 12:de varje månad samtidigt som arbetsgivardeklarationen även om det inte finns någon moms att deklarera.

Har företaget moms att betala? Då ska den vara betald senast samma dag som företaget ska ha lämnat in momsdeklarationen.

 

Vad menas med ett räkenskapsår?

 

Räkenskapsår är de 12 månader som en juridisk persons (företag) räkenskap gäller för. Räkenskapsåret kan, men måste inte, sammanfalla med verksamhetsåret. Ofta används det vanliga kalenderåret, 1 januari till 31 december som räkenskapsår, men det finns också så kallat brutet räkenskapsår som börjar den 1:e i vilken månad som helst och avslutas 12 månader senare.

 

Vad är en likviditetsbudget?

 

Likviditetsbudgeten visar om dina pengar (likvida medel, pengar på kontot) kommer att räcka för att täcka månadens utgifter. Även om du har gjort en budget och förväntas gå med vinst, så kan det under årets gång komma tillfällen då utgifterna är större än vad du har möjlighet att betala.

 

Vad är en budget?

 

En budget är en planering över kommande intäkter och kostnader. Många företag använder sig av en budget för att få tydlig bild över företagets ekonomi och därigenom kunna planera verksamheten.

 

Vad är maxbeloppet för att kunden när det gäller ROT- eller RUT- avdrag?

 

För beskattningsåret 2021 får ROT- avdraget uppgå till 50 000kr sammanlagt per person och år och RUT-avdraget 75 000 kr per person och år.